Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade Kantona Sarajevo

Povratak na blog
Zaboravili ste lozinku?

Informacioni sistem EMIS Matura je implementiran na nivou kontrolirane računarske mreže. Rad na mreži i upotreba uređaja i resursa na njenoj infrastrukturi je nadgledana cijelo vrijeme te zahtijeva eksplicitno dopuštenje od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i mrežnog administratora Univerziteta u Sarajevu. U slučaju da Vi nemate takvo dopuštenje/ovlaštenje u pisanom obliku, vodite računa da time kršite pravila korištenja akademske mreže i da možete biti tretirani od strane nadležnih službi u skladu sa Zakonom. Nastavkom korištenja ovog sistema prihvatate da ste svjesni i da se slažete sa gore navedenim navodima.

PAŽNJA: Svaka zloupotreba gornjeg povlači Zakonom propisane sankcije.